Nhà xưởng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ XƯỞNG CHO MỌI NGƯỜI THAM QUAN

ao-thun-viet-cao-cap-1

Tầng trệt khu vực may gia công

ao-thun-viet-cao-cap-2

ao-thun-viet-cao-cap-3

1 góc ở kho chứa vải

ao-thun-viet-cao-cap-4

ao-thun-viet-cao-cap-5

ao-thun-viet-cao-cap-6

Bàn in và máy sấy nhiệt tự động

ao-thun-viet-cao-cap-7

Bàn cắt vải

ao-thun-viet-cao-cap-8

Khu vực cắt vải

ao-thun-viet-cao-cap-9

ao-thun-viet-cao-cap-10

Kho hàng thành phẩm chờ giao khách